TASDİK (ONAY) İŞLEMLERİ

Fırat Tercüme / Tasdik İşlemleri

 • Home
 • Tasdik (Onay) İşlemleri
Fırat Tercüme

TASDİK (ONAY) İŞLEMLERİ

Şirket ya da şahıs evraklarının isteğe bağlı olarak ilgili Bakanlık, Noter, Valilik, Sanayi ve Ticaret Odası ve Büyükelçilik/Konsolosluk tarafından onaylatma işlemidir. FIRAT TERCÜME, yılların getirdiği deneyimi ile yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, sözlü tercüme ve danışmanlık hizmetlerinin yanında tasdik (onay) işlemleri de yapmaktadır. Müşavirlik hizmeti altında, şirket ya da şahıs evraklarınız profesyonel kadromuz tarafından en kısa sürede istenilen yetkili mercilerden onayı yapılmaktadır. Firmamız birçok elçilikten ve belirtilen kurumlardan evrak tasdiklemeye tam yetkili acentedir.

Tarafımızdan onayı yapılan evrakları başlıca sayacak olursak;

 • Gazete
 • Vergi Levhası
 • Menşe Fatura
 • ATO ASO Belgesi
 • İmza Sirküsü
 • Diploma, Transkript, Öğrenci Belgesi
 • Ölüm Belgesi
 • Doğum Belgesi
 • Sabıka Kaydı
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Tasdik (Onay) İşlemleri Nasıl Yapılır?

Tasdik, bir belgenin veya imzanın resmi bir makam tarafından doğrulandığı ve onaylandığı bir süreci ifade eder. Bu süreç, belgelerin resmi bir statü kazanmasını, hukuki geçerlilik kazanmasını veya bir makam tarafından onaylanmasını sağlar. Tasdik işlemleri, ülkeden ülkeye ve belgenin türüne göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak tasdik işlemlerinin nasıl yapıldığına dair adımlar:

 • İlk adım, tasdik işlemine tabi tutulacak belgenin hazırlanmasıdır. Belgenin eksiksiz, doğru ve güncel olması önemlidir.
 • Birçok ülkede belgeler, noter onayı alınarak tasdik edilir. Noter, belgeyi doğrulayarak, imzaları onaylar ve belgenin hukuki geçerliliğini artırır.
 • Belgelerin yabancı ülkelerde kullanılması durumunda, belgeler genellikle apostil veya legalizasyon sürecinden geçirilir. Apostil, Lahey Konvansiyonu’na taraf ülkeler arasında belgelerin tanınmasını sağlar. Legalizasyon ise diğer ülkelerde kullanılacak belgelerin o ülkenin konsolosluğu veya elçiliği tarafından onaylanması anlamına gelir.
 • Bazı durumlarda, belgelerin konsolosluk veya büyükelçilik tarafından onaylanması gerekebilir. Bu, belgelerin daha üst düzeyde bir resmi onaya ihtiyaç duyduğu durumlar için geçerlidir.
 • Belgeler farklı bir dildeyse, resmi bir kurum veya makam tarafından onaylı bir tercüman tarafından çevrilmelidir. Bazı ülkelerde, belgelerin yeminli bir tercüman tarafından çevrilmesi gerekebilir.
 • Belgenin türüne, kullanılacağı yerlere ve ülkenin hukuki düzenlemelerine bağlı olarak, belgelerin hukuki veya diplomatik süreçlere tabi tutulması gerekebilir.
 • Bazı durumlarda, tasdik edilen belgelerin belirli bir süre boyunca bağlılık göstermesi gerekebilir. Bu, belgenin kullanılacağı yerin gereksinimlerine bağlı olarak değişir.

Bu adımlar genel bir çerçeve sağlamaktadır ve tasdik işlemleri, belgenin türüne, kullanılacağı ülkeye ve o ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Belge tasdiki için spesifik gereklilikleri ve süreçleri öğrenmek için belgenin kullanılacağı ülkenin konsolosluğu veya elçiliği ile iletişime geçmek önemlidir. Sürecin en kaliteli şekilde geçmesi adına Fırat Tercüme firmamızdan destek alabilirsiniz.

03124252867Vize İşlemleri